Om våre videregående skoler

Norsk Luthersk Misjonssamband

Misjonssambandet skoler består blant annet av tolv videregående skoler som er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband.

OVer hele landet

Vi holder til på forskjellige steder, spredt utover hele landet.
Noen av skolene har internat. Det betyr mye mer enn at du bor på skolen. I løpet av ett, to eller tre år får du være en del av et fellesskap med andre elever og ansatte på skolene.

VANLIGE VGS…

Skolene følger de samme læreplanene som i andre videregående skoler. Når du er ferdig, får du kompetansebevis eller vitnemål som i offentlig skole. Med vårt verdigrunnlag og vår solide faglige kompetanse, vil vi gi deg utrustning til å bli en viktig samfunnsbygger!

…OG MYE MER!

Vi ønsker å fortelle deg om Jesus! Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde, elsket av Gud. Alle skolene er kristne, og det preger både undervisning og fritid. Du trenger ikke være kristen for å gå hos oss. Internatskolene tilbyr varierte fritidsaktiviteter. Både på kveldstid og i helger ønsker vi å være tilstede for elevene våre.

KRISTEN SKOLE

Misjonssambandets skoler er kristne skoler. Skolene er eid og drevet av Norsk Luthersk Misjonssamband, oftest kalt Misjonssambandet, som er den største misjonsorganisasjonen i Norge. Du trenger ikke være kristen for å gå på skolene, men du kommer til å merke at mange andre er det, blant annet gjennom skolesamling hver dag, kristendomsopplæring, eller hvis du blir med på frivillige kveldsmøter eller bibelgrupper.
Undervisningen følger vanlige læreplaner, som i offentlige skoler, men er preget av et kristent virkelighetssyn. Skolene har et eget kristendomsfag som alle elever må ha. Faget må tas i tillegg til ordinære fag, og kan ikke velges bort.

For noen programområder vil faget bli godkjent som programfag til valg (studiespesialisering) eller som prosjekt til fordypning (yrkesfag). I kristendomsfaget ønsker vi å gi deg opplæring i den kristne tro.

MISJON

Misjonssambandet har arbeid i mange land utenom Norge, både i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Arbeidet er både diakonalt og evangeliserende. Misjonssambandet sitt motto er «Verden for Kristus». Hvert år samler elevene i Misjonssambandets skoler inn flere millioner kroner til ulike misjonsprosjekt.

INTERNATSKOLER

Noen av våre skoler tilbyr deg også å bo på internat. Å bo på internat er verken som å bo hjemme eller som å bo på hybel. Skulle du bli syk vil både medelever og ansatte høre hvordan det går. Tilsynslærer er med under måltidene, er på skolen om ettermiddagen og kvelden, og kan nås med noen tastetrykk på telefonen. Hver dag får du ferdige måltider på skolen.

Internatene på skolene er ulike, det er dobbeltrom og enkeltrom, både med og uten bad. Du må regne med å få ansvar for praktisk arbeid som renhold på internat og kjøkkentjeneste på skolekjøkkenet. Skolene har egne reglement for internatene.

Kontakt

Dersom du har noen innspill til Misjonssambandet skoler, og ikke en enkelt skole, kan du sende e-post til post@misjonssambandetskoler.no.