Image
Image

Nordborg Ungdomsskole

Sjøgata 28
9300 Finnsnes

(+47) 454 16 279
post@nordborg.no
www.nordborg.no

Nordborg ungdomsskole åpnet høsten 2013, og er en kristen friskole med offentlig godkjent læreplan. Skolen er åpen for alle. Skolen eies av Norsk Luthersk Misjonssamband, Norges nest største misjonsorganisasjon.

Vi vil jobbe for å skape et miljø for læring og trivsel. For oss er det viktig at alle elever er like verdifulle uansett evner og bakgrunn. Vi ønsker at elever, foreldre og lærere skal jobbe sammen for å skape et godt og trygt skolemiljø.

På Nordborg er det rom for tro, tvil, annen tro eller ingen tro. Det betyr at man ikke trenger å være kristen for å gå hos oss. Skolen er for alle! Vi ønsker likevel å fortelle til alle hvor unik hver enkelt er, ikke bare i menneskers øyne, men også i Guds øyne.


Image

Val grunnskole

Hestvikvegen 73
7970 Kolvereid

(+47) 74 38 90 00
post@valskoler.no
www.valskoler.no

Det har vært skole for ungdommer på Val i over 100 år. I august 2019 startet 10 elever fra 1.-3. klasse som de første barneskoleelevene på Val. Nå har vi elever fra 1.-6. klasse. Planen er å utvide oppover helt til 10. klasse.

Skoleåret 2022/23 har vi 33 elever fordelt på 6. trinn. Vi er en fådelt skole, så 1.-2. trinn går sammen, 3.-4. trinn, og 5.-6. trinn. Hver tirsdag har 1. og 2. trinn uteskole. Da flytter vi undervisningen til et annet aktuelt sted i nærområdet. Det er for eksempel utrolig hvor mye man kan lære for eksempel av matematikk ved å være ute i naturen eller i fjøset.

Elevene får servert lunsj hver dag. Det varierer mellom brødmåltid og varmretter.

Val grunnskole er en kristen friskole, der vi ønsker å gi styrket opplæring i kristendom, den kristne kulturarven og at skolens profil skal få prege skolehverdagen der det er naturlig. Det er en liten skole, der det ligger godt til rette for god kontakt mellom elever, lærere og foreldre. Videre har skolen stor nytte av å være på Val. Vi bruker naturen, gården og havet aktivt i skolehverdagen. Det er også andre fasiliteter på Val, slik som idrettshallen, som er til nytte og glede.

Høsten 2021 flyttet vi inn i nytt skolebygg! Det nye skolebygget ligger nært naturen på høyre side av veien inn til undervisningsbygget til vgs. Innkjøring til skolen er fra Torlandsveien, under 100 meter inn fra krysset ved fylkesveien.


Image

Tryggheim Strand

10-årig kristen grunnskule

Torgvegen 9
4120 Tau

(+47) 51 29 01 29
post@tryggheimstrand.no
www.tryggheimstrand.no

Tryggheim Strand er ein kristen grunnskule eigd av Norsk Luthersk Misjonssamband. Me held til i heilt nye lokaler i Tau sentrum.

Skuleåret 22/23 har me 115 elevar fordelt på 10 trinn.
Me er organisert som ein fådelt skule, der 1. og 2. trinn er ein klasse, 3. og 4. trinn er ein klasse og 5. og 6. trinn er ein klasse. Frå 7. trinn og oppover er kvart trinn ein eigen klasse.
Ta kontakt dersom du har spørsmål eller er interessert i å høyra meir om Tryggheim Strand!


Image

Tryggheim Forus barne- og ungdomsskole

Prinsens vei 3
4315 Sandnes

(+47) 51 67 80 10
kontaktskjema
bus.tryggheimforus.no

Tryggheim Forus Barne- og Ungdomsskole er en kristen grunnskole eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) som er godkjent i henhold til Friskolelova.

Vi ønsker at alle skal ha det trygt og trives på skolen vår. Vi ønsker også å tilby et læringsmiljø som er stimulerende og utfordrende og som gir rom for læring i en rolig og god atmosfære. Alle i skolesamfunnet har ansvar for å bidra til at dette kan realiseres. Fordi vi er en kristen skole, vil vi at Guds kjærlighet uttrykt ved Matt. 7.12 blir vår overordnede ordensregel: ”Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem”.

Tryggheim Forus skal være en skole som gjenspeiler Livet, Gleden og Fremtiden.

Vi er skapt av Gud med uendelig verdi, med ansvar for oss selv og for våre medmennesker.

Vi har også ansvar for samfunnet vi er en del av og for jordkloden vår.


Image

Tryggheim Ungdomsskule

Tryggheimvegen 13
4365 Nærbø

(+47) 51 79 80 70
ansirevag@tryggheim.no
usk.tryggheim.no

Det er foreldra som etter Bibelen har plikt til å oppdra borna sine. Det er ei ordning som er villa av Gud og som gjeld for alle typar samfunnsordningar. Tryggheim ungdomsskole ynskjer å hjelpa foreldra til å gje borna ein livskurs i samsvar med den kristne trua. Skulen har eit dobbelt føremål. Det eine er å forkynna evangeliet for elevane og det andre er å gje oppdraging og undervisning ut frå eit kristent menneskesyn.

Dei som arbeider på skulen er viktige førebilete for elevane både på skulen og privat. Ein skal på ein positiv måte hjelpa elevane med dei utfordringane som livet gjer. Det inneber at ein viser elevane respekt og bidrar til at dei utviklar eit sunt sjølvbilete. Alle menneske er skapt i Guds bilete og har derfor same menneskeverd. Dette inneber at sjølv om det kan vera store skilnader og føresetnader hjå kvar einskild er alle like mykje verd. Gud har bruk for alle i sitt skaparverk og det forpliktar alle til å sjå det positive i kvar einskild. (Verdidokumentet NLM)

Både elevar, foreldre/ føresette og personalet har ansvar for å skapa eit så godt skulemiljø som mogleg. Me ynskjer at Tryggheim ungdomsskole skal vera ein god plass å vera for elevane. Ein plass der elevane opplever dei vert sett og høyrde på. Me ynskjer å vera ein skule som gjer elevane noko for livet.


Image

Drottningborg ungdomsskole

Groosevegen 36
4876 Grimstad

(+47) 47 69 64 41
post@drus.no
www.drus.no

Drottningborg ungdomsskole er en kristen ungdomsskole i Grimstad som er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband.

  • Vi har et tydelig fokus på læring av kunnskaper og ferdigheter i et trygt og godt miljø med base i solide kristne verdier.
  • Vi ønsker at alle skal finne seg til rette på Drottningborg - uansett livssyn. 
  • Vi ønsker å skape et positivt ungdomsmiljø der du er en viktig brikke.